Phạm Tú Anh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Dự án đã thực hiện
33 dự án
Số lượt xem
25111 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/04/2019
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
btck

2020-03-08 18:09:33 · 547 views

btvn =)))

2020-03-04 17:31:54 · 844 views

b1

2020-02-19 19:04:18 · 583 views

btvn3

2020-01-11 19:21:27 · 861 views

b2

2020-01-09 13:44:35 · 855 views

b1

2020-01-07 01:07:21 · 539 views

btck

2019-12-27 19:16:29 · 630 views

kịch bản

2019-12-19 01:22:42 · 536 views

btvn

2019-12-14 02:13:24 · 564 views

btvn hội thoại

2019-12-13 22:36:04 · 665 views

bố cục đóng khung và đường dẫn

2019-11-28 02:51:43 · 1159 views

btvn

2019-11-28 02:48:55 · 704 views

btvn

2019-11-28 02:33:13 · 561 views

btck

2019-11-28 02:02:44 · 558 views

btvn1

2019-11-07 14:08:50 · 688 views

btck

2019-10-04 00:28:43 · 676 views

btvn4

2019-09-24 18:13:26 · 1296 views

BTVN3

2019-09-19 17:46:56 · 668 views

btvn2

2019-09-17 17:11:06 · 486 views

btvn1

2019-09-12 16:21:01 · 786 views

btck

2019-07-04 02:56:20 · 730 views

btvn4

2019-06-25 16:09:39 · 843 views

BTVN3

2019-06-20 15:21:48 · 611 views

BTVN2

2019-06-18 16:00:09 · 967 views

btvn1

2019-06-13 17:08:49 · 496 views

btck

2019-06-06 19:17:32 · 868 views

btck

2019-06-06 19:08:19 · 868 views

btck Poster

2019-06-04 16:51:32 · 1670 views

btvn4

2019-05-30 16:21:55 · 669 views

btvn4

2019-05-28 15:24:35 · 559 views

BTVN3

2019-05-28 14:48:29 · 853 views

btvn2

2019-05-21 16:48:38 · 1104 views

BTVN 1

2019-05-15 23:57:15 · 667 views

PP 59.1
PowerPoint
Giảng viên:
Phạm Ngọc Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN tuần 1

b1

BTVN tuần 2

btvn =)))

BTCK

btck

Xem bằng
AE 58.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập buổi 1

b1

Bài tập buổi 2

b2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

btvn3

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập Cuối Kì

PR 57.5
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

btvn hội thoại

BTVN Giữa Kỳ

kịch bản

Bài Tập Cuối Kỳ

btck

Xem bằng
PT 56.1
Photography
Giảng viên:
Lê Minh Anh
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Buổi 1

btvn

Buổi 2

btvn

Buổi 3

bố cục đóng khung và đường dẫn

BTCK

btck

Xem bằng
ID 55.2
InDesign
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Vũ Nam Anh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /4
UI - UX 54.1 (Cơ sở 5)
UI - UX
Giảng viên:
Khánh Đinh
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

BTVN BUỔI 1

btvn1

BTVN BUỔI 2

btvn2

BTVN BUỔI 3

BTVN3

BÀI TẬP GIỮA KỲ

btvn4

BÀI TẬP CUỐI KHOÁ

btck

Xem bằng
AI 50.2
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Linh
Trợ giảng:
Công Thành
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1 - TẠO HÌNH CƠ BẢ

btvn1

BTVN BUỔI 2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN2

BTVN BUỔI 3 - TYPOGRAPHY

BTVN3

BTVN BUỔI 4

btvn4

BTVN BUỔI 5 + 6

BÀI TẬP CUỐI KỲ

btck

Xem bằng
PS 48.2
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Lê Trâm Anh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B2

btvn2

BTVN B1

BTVN 1

BTVN B3

BTVN3

BTVN B4

btvn4

BTVN B5

BTVN B6

btck Poster

BTCK

btck

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0