Danh sách các bài đã nộp (14)
Hạn chót Hết giờ
BAZAAR

15-10-2019 · 912 views

Halloween

16-10-2019 · 504 views

BTVN Buổi highhh !!!

15-10-2019 · 1099 views

BTVN 2 - PTS 55.4

15-10-2019 · 542 views

Đoàn Tuấn Minh_Photoshop buổi 2_Typography

14-10-2019 · 670 views

1234

13-10-2019 · 912 views

Phạm Long Vũ - PS 55.4 - BTVN số 2

16-10-2019 · 599 views

ảnh bìa tạp chí - bài tập 2

16-10-2019 · 852 views

btvn buổi 2

16-10-2019 · 579 views

Magazine Cover

16-10-2019 · 597 views

Hoàng Đình Đồng_BTVN B2_lớp PS 55.4

16-10-2019 · 531 views

a

16-10-2019 · 766 views

Lady Gaga - Tạp chí The Beauty

15-10-2019 · 810 views

ảnh ghép chữ

16-10-2019 · 661 views