Trần Thị Thảo Vân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
hà nội
Học tại
Đại Học Văn Hóa Hà Nội - Đại Học Văn Hóa Hà Nội
Dự án đã thực hiện
24 dự án
Số lượt xem
20234 lượt
Thành viên từ
16/09/2019
Lần cuối Online
29-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
ảnh chụp

2020-02-14 18:41:04 · 1357 views

buổi 2

2020-01-09 19:17:22 · 782 views

tốc độ

2020-01-09 14:47:52 · 1864 views

bài tập 1

2020-01-07 15:01:52 · 678 views

bài tập

2019-12-29 15:33:52 · 523 views

Kịch bản

2019-12-21 15:31:26 · 521 views

hội thoại

2019-12-14 17:10:45 · 523 views

PR1

2019-12-13 21:19:24 · 620 views

bài tập 1

2019-12-13 21:14:21 · 547 views

thiệp cưới

2019-11-19 19:23:10 · 1349 views

bt2

2019-11-18 10:03:29 · 454 views

bt2

2019-11-18 10:02:47 · 535 views

mùa đông

2019-11-14 15:12:51 · 1137 views

sử dụng khối hình

2019-11-12 16:15:39 · 702 views

sử dungj pen tool

2019-11-12 16:13:41 · 596 views

bt1

2019-11-07 14:51:45 · 730 views

bài tập cuối kì

2019-11-01 18:20:31 · 651 views

chỉnh ảnh

2019-10-25 18:04:41 · 1919 views

Layout

2019-10-23 16:59:19 · 1475 views

Layout

2019-10-23 16:54:21 · 588 views

Layout

2019-10-23 16:51:07 · 588 views

bai tap 3

2019-10-18 00:39:45 · 684 views

ảnh bìa tạp chí - bài tập 2

2019-10-16 10:37:39 · 844 views

bài tập 1

2019-10-11 03:40:22 · 567 views

PT 59.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Dương Anh Phương Trang
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BUỔI 1

ảnh chụp

LIA MÁY MIỆT MÀI BUỔI 2

BTVN B3

BÀI TẬP CUỐI KHÓA

AE 58.3
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Ngọc Anh Thư
Số buổi đã học: 2 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

Bài tập buổi 1

tốc độ

Bài tập buổi 2

buổi 2

[BUỔI 3] KINETIC TYPOGRAPHY

Bài Tập Giữa Kì

Bài Tập Cuối Kì

PR 57.1
Premiere
Giảng viên:
Trương Bảo Ngọc
Trợ giảng:
Hoàng Kim Hưng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bvn buổi 1

PR1

BTVN Buổi 2

hội thoại

Bài giữa kì - Buổi 4 hệ số 2

Kịch bản

Bài tập cuối kỳ

bài tập

Xem bằng
AI 56.2
Illustrator
Giảng viên:
Ninh Văn Quân
Trợ giảng:
Ngọc Diệp (Lys)
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN B1

bt1

BTVN B2

bt2

BTVN B3

mùa đông

BTVN B4

thiệp cưới

BTVN B5

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 55.4
Photoshop
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN01

bài tập 1

BTVN02

ảnh bìa tạp chí - bài tập 2

BTVN03

bai tap 3

BTVN04

Layout

BTVN05

chỉnh ảnh

BTCK

bài tập cuối kì

Xem bằng