Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC
AI 64.2
[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

Phác thảo logo hoặc lên outline cho Infographic.

Ngọc Diệp (Lys)
Danh sách các bài đã nộp (8)
Hạn chót Hết giờ
outline InfoGraphic

17-08-2020 · 1536 views

Ý Tưởng Logo nhiều chủ đề

16-08-2020 · 1753 views

Layout

18-08-2020 · 1577 views

infoGraphic

16-08-2020 · 596 views

cà phê cam quế ngoăn hơn ngừi iu cũ của bạn

17-08-2020 · 1468 views

BTVN AI BUỔI 6: Outline InfoGraphic

18-08-2020 · 1752 views

InforGraphic + vẽ phác Logo

16-08-2020 · 1205 views

Vietnamaholic :)))

17-08-2020 · 1472 views