Lê Nguyễn Khánh Linh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
bamboo airways
Học tại
tokyo international university
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
7686 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
13/07/2017
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối khoá

2020-08-20 16:08:31 · 1181 views

outline InfoGraphic

2020-08-17 20:45:14 · 1504 views

BTVN 4

2020-08-13 01:51:22 · 1771 views

BTVN typography

2020-08-06 14:13:10 · 1329 views

BTVN buổi 1

2020-07-29 16:11:52 · 1525 views

typography

2017-08-17 00:05:13 · 118 views

btvn buổi 2

2017-08-15 01:20:42 · 125 views

BTVN buổi 1 - Lê Nguyễn Khánh Linh

2017-08-09 22:08:07 · 133 views

AI 64.2
Illustrator
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BUỔI 1] LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN buổi 1

[BUỔI 2] TẠO HÌNH NÂNG CAO

[BUỔI 3] TYPOGRAPHY

BTVN typography

[BUỔI 4] BÀI TẬP GIỮA KÌ

BTVN 4

[BUỔI 5 + 6] LOGO VÀ INFOGRAPHIC

outline InfoGraphic

BÀI TẬP CUỐI KÌ

Bài tập cuối khoá

Xem bằng
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 1)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0