Tìm kiếm
PR 68.2
Bài Tập PR buổi 2

Dựng hoàn thiện đoạn hội thoại từ footage có sẵn

Lưu Tiến Huy
Danh sách các bài đã nộp (9)
Hạn chót Hết giờ
BTVN buoi2

30-10-2020 · 1155 views

Bài tập 2

31-10-2020 · 360 views

trần diệu linh

30-10-2020 · 1102 views

Bài tập buổi 2

31-10-2020 · 362 views

Nguyễn Bình Minh

28-10-2020 · 355 views

Bài tập buổi 2

09-11-2020 · 669 views

Cuts & Transitions Practice

07-11-2020 · 337 views

Bài tập buổi 2 Ngọc Ân

29-10-2020 · 848 views

Bài 2

15-11-2020 · 705 views