Nguyễn Ngọc Trâm

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
Học Viện Báo Chí – Tuyên Truyền - AJC
Dự án đã thực hiện
27 dự án
Số lượt xem
23596 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
27/08/2020
Lần cuối Online
21-10-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photography
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-03-24 20:23:20 · 1092 views

sky

2021-03-11 10:16:09 · 1351 views

Lì xì Tết 2021

2021-01-30 23:39:39 · 376 views

BTVN b2

2021-01-20 11:06:42 · 1051 views

BTVN b1

2021-01-15 01:49:38 · 362 views

BTCK

2021-01-10 21:43:53 · 386 views

CV

2021-01-02 23:39:56 · 401 views

btap tuần 1

2020-12-26 23:54:40 · 410 views

BTVN B4

2020-12-12 01:58:37 · 404 views

BTVN B3

2020-11-29 15:12:42 · 1492 views

BTVN B2

2020-11-28 23:58:13 · 510 views

BTVN B1

2020-11-28 15:14:28 · 351 views

Bài tập cuối khóa

2020-11-16 00:24:59 · 816 views

Xây dựng kịch bản

2020-11-12 09:24:55 · 512 views

Bài tập buổi 2

2020-10-31 00:03:44 · 476 views

Bài tập buổi 1

2020-10-24 23:26:33 · 1286 views

Bài tập cuối khóa

2020-10-18 11:06:35 · 435 views

phác thảo BTCK InforGraphic

2020-10-16 01:34:07 · 1041 views

Bài tập buổi 4

2020-10-10 01:54:46 · 1156 views

btap buổi 3

2020-10-07 10:13:42 · 547 views

btap buổi 2

2020-10-01 08:44:03 · 555 views

Btap buổi 1

2020-09-28 23:45:43 · 1946 views

Btap cuối kỳ

2020-09-20 17:20:53 · 1405 views

Layout Design

2020-09-12 08:38:06 · 852 views

Digital collage Art

2020-09-06 15:54:15 · 1492 views

Magazine cover

2020-09-05 11:41:55 · 1325 views

Bài tập cắt ghép ảnh

2020-08-30 13:07:31 · 1566 views

PT 72.3
Photography
Giảng viên:
Quang Hiếu
Trợ giảng:
Nguyễn Thành Trung
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 2 /2

BTVN B2

sky

BTCK

BTCK

Xem bằng
ID 71.1 (Trung Kính)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Mai Lan Hương
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BTVN b1

BTVN Buổi 2 - Bố cục căn bản

BTVN b2

BTVN Buổi 3 - Typography

Lì xì Tết 2021

BTVN Buổi 4 + 5 - Màu sắc và bố cục

BTCK - Bài tập tốt nghiệp

PP 70.2
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN Tuần 1

btap tuần 1

BTVN Tuần 2

CV

BTCK

BTCK

Xem bằng
AE 69.3
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Thành
Trợ giảng:
Trương Thảo My
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN B1

BTVN BUỔI 2

BTVN B2

BTVN BUỔI 3

BTVN B3

BT GIỮA KỲ

BTVN B4

PR 68.2
Premiere
Giảng viên:
Lưu Tiến Huy
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

Bài Tập Buổi 1

Bài tập buổi 1

Bài Tập PR buổi 2

Bài tập buổi 2

Bài Tập PR buổi 4

Xây dựng kịch bản

Bài Tập Cuối Khóa

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
AI 66.8
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Trợ giảng:
Nguyễn Thị Băng Sương
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN buổi 1

Btap buổi 1

BTVN buổi 2

btap buổi 2

BTVN buổi 3

btap buổi 3

BTVN buổi 4

Bài tập buổi 4

BTVN buổi 5+6

phác thảo BTCK InforGraphic

BTCK

Bài tập cuối khóa

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 8 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PS 65.7
Photoshop
Giảng viên:
Bùi Quang Sơn
Trợ giảng:
Đông Nguyên
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BT BUỔI 1

Bài tập cắt ghép ảnh

BT BUỔI 2

Magazine cover

BT BUỔI 3

Digital collage Art

BT GIỮA KÌ

Layout Design

BT BUỔI 6

BT CUỐI KÌ

Btap cuối kỳ

Xem bằng