Hệ số 2
Bắt buộc
Hết giờ
[Buổi 4] Màu sắc và bố cục
AI 82.6 (Online) (Hà Nội)
[Buổi 4] Màu sắc và bố cục

Thiết kế thiệp cho 1 ngày lễ

Nguyễn Huy Minh
Danh sách các bài đã nộp (11)
Hạn chót Hết giờ
BVN Buổi 4

07-12-2021 · 568 views

buoi 4

03-12-2021 · 238 views

BTVN B4

04-12-2021 · 711 views

bài buổi 4

30-11-2021 · 92 views

Bài buổi4

27-11-2021 · 1189 views

BÀI TẬP BUỔI 4

05-12-2021 · 165 views

Buổi 4

27-11-2021 · 191 views

Merry Christmas card

28-11-2021 · 282 views

Bt Buổi 4

27-11-2021 · 717 views

Trần Thu Hiền Buổi 4

27-11-2021 · 551 views

BTVN buổi 4

26-11-2021 · 169 views