Lê Thị Ngọc

Living in 0

Đang làm tại
Hà Nội
Học tại
Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội - Đại Học Quốc Gia Hà Nội
Dự án đã thực hiện
31 dự án
Số lượt xem
10549 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
25/05/2018
Lần cuối Online
04-05-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
BTB4

2022-07-01 23:22:06 · 4 views

BTB2

2022-07-01 23:21:26 · 3 views

BTB1

2022-07-01 23:20:45 · 2 views

BTCK

2022-05-08 17:03:12 · 15 views

BTB2

2022-05-04 11:06:21 · 2 views

BTB1

2022-05-04 11:04:26 · 5 views

btb5

2022-03-08 08:51:54 · 52 views

btb4

2022-03-02 11:04:32 · 79 views

BTB3

2022-02-28 21:57:22 · 110 views

btb2

2022-02-21 22:00:02 · 68 views

BT B1

2022-02-17 07:57:57 · 70 views

BTCK

2022-01-08 19:00:15 · 597 views

BTGK

2021-12-24 01:50:20 · 231 views

BT B3

2021-12-21 12:13:52 · 739 views

BT Buổi 2

2021-12-17 18:50:57 · 1760 views

BT Buổi 2

2021-12-17 16:07:00 · 125 views

BT buổi 1

2021-12-11 23:20:48 · 130 views

Ìnforgrphic

2021-12-05 12:34:32 · 128 views

BTCK

2021-12-05 12:32:33 · 133 views

Bài buổi4

2021-11-27 22:56:09 · 1235 views

bt b3

2021-11-25 15:31:32 · 1111 views

btvn B2

2021-11-19 16:31:00 · 204 views

BTVN buổi 1

2021-11-14 20:58:08 · 228 views

BTCK

2021-11-04 20:31:10 · 250 views

bt4

2021-10-26 17:32:06 · 119 views

btvn 3

2021-10-21 17:35:27 · 187 views

bài tập tuần 2

2021-10-18 20:17:33 · 366 views

bài tập 1

2021-10-16 21:17:59 · 176 views

bài tập cuối khóa

2021-10-11 23:58:13 · 896 views

Ngọc

2021-10-01 23:15:00 · 939 views

Hw 1

2021-09-24 13:16:22 · 585 views

UI 89.2 (Online) (Hà Nội)
UI - UX
Giảng viên:
Nguyễn Xuân Ánh
Trợ giảng:
Lưu Viết Huy
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài tập về nhà buổi 1

BTB1

BTVN buổi 2

BTB2

BTVN buổi 3

BTVN buổi 4

BTB4

BTVN cuối khoá

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PR 87.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Hoàng Diệu Linh
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

BTVN B1

BTB1

BTVN B2

BTB2

BTVN Giữa kỳ

BTVN Cuối kỳ

BTCK

Xem bằng
PT - Danh Sách Chờ (Online) (Hà Nội)
Photography
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
ID 85.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Nguyễn Mai Lan Hương
Trợ giảng:
Lê Ngọc Diệp
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN Buổi 1 - Làm quen với InDesign

BT B1

BTVN Buổi 2 - Typography

btb2

BTVN Buổi 3 - Layout

BTB3

BTVN Buổi 4 - Color

btb4

BTVN BUỔI 5

btb5

BTCK

Xem bằng
AE 83.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Thành
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

BT buổi 1

Bài Tập Buổi 2

BT Buổi 2

Bài Tập Buổi 3

BT B3

Bài Tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài Tập Cuối Kỳ

BTCK

Xem bằng
AI 82.6 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN B1

BTVN buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

btvn B2

[Buổi 3] Typography

bt b3

[Buổi 4] Màu sắc và bố cục

Bài buổi4

[Buổi 6] Infographic

Ìnforgrphic

[Buổi 8] Cuối kỳ

BTCK

Xem bằng
PS 81.2 (Online) (Hà Nội)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Đặng Thao Giang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

bài tập 1

BTVN 2

bài tập tuần 2

BTVN 3

btvn 3

BTVN 4

bt4

BTVN 5

BTCK

BTCK

Xem bằng
STUDY PACK Hà Nội - 12 tháng
Trọn bộ kỹ năng
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
PP 80.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Nguyễn Mạnh Tuấn
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /3

BTVN B1

Hw 1

BTVN B2

Ngọc

BTVN B3

bài tập cuối khóa

Xem bằng