Hệ số 1
Bắt buộc
Hết giờ
Hoàn thành một poster text sử dụng các kiến thức đã học
3D 1.1
Hoàn thành một poster text sử dụng các kiến thức đã học

Hoàn thành một poster text sử dụng các kiến thức đã học ở buổi 9 và các buổi trước. Kích thước tự do. Khi nộp bài mọi người đính kèm cả file project giúp mình nhé

Hiếu Bùi
Danh sách các bài đã nộp (3)
Hạn chót Hết giờ
Text

12-08-2022 · 168 views

Hà Nội em ơi

15-08-2022 · 30 views

BTVN B9 | 3D 1.1 | 160822

16-08-2022 · 73 views