PS 91.9 (Offline)
[BTVN BUỔI 5]

Thiết kế poster graphic

Nguyễn Mạnh Hùng
Danh sách các bài đã nộp (6)
Hạn chót Hết giờ
Porfolio

21-08-2022 · 50 views

portfolio

23-08-2022 · 49 views

live show âm nhạc Hoàng Thùy Linh

27-08-2022 · 12 views

the in between poster

28-08-2022 · 12 views

POSTER

28-08-2022 · 6 views

Poster draft cuối kì

06-09-2022 · 7 views