Đinh Thị Phương Mai
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
389 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
19/07/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Tớ thích cậu lyric MV

2022-09-22 16:04:23 · 16 views

BTGK

2022-09-15 17:36:59 · 5 views

BTVN B3

2022-09-10 18:01:31 · 5 views

BTVN B2

2022-09-08 11:23:46 · 9 views

BTVN B1

2022-09-06 15:36:14 · 7 views

Poster draft cuối kì

2022-09-06 13:39:58 · 7 views

BTCK - Ấn phẩm truyền thông

2022-08-28 02:28:36 · 67 views

BTCK - Tờ rơi Summer Trip

2022-08-26 16:56:43 · 18 views

BTCK - Cẩm nang Summer Trip

2022-08-24 11:31:17 · 21 views

BT giữa kỳ

2022-08-17 17:39:28 · 21 views

BTVN Buổi 3

2022-08-14 00:48:49 · 51 views

BTVN Buổi 2

2022-08-12 18:11:12 · 42 views

BTVN Buổi 3

2022-08-12 13:56:29 · 15 views

BTVN Buổi 2

2022-08-10 11:38:32 · 23 views

PTS - BTVN Buổi 1

2022-08-06 23:45:44 · 33 views

BTVN Buổi 1

2022-08-05 14:49:20 · 49 views

AE 92.1 (Online) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Vũ Thanh Bình
Trợ giảng:
Nguyễn Văn Tiến
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

Bài Tập Buổi 1

BTVN B1

Bài Tập Buổi 2

BTVN B2

Bài Tập Buổi 3

BTVN B3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

BTCK - Tớ thích cậu lyric MV

Xem bằng
Summer Box (HN)
Summer Box
Số buổi đã học: 0 /0
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 91.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

Tạo hình cơ bản

BTVN Buổi 1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN Buổi 2

[Buổi 3] Typography

BTVN Buổi 3

[Buổi 4] Màu sắc

BT giữa kỳ

[Buổi 5] Infographic

BTCK - Cẩm nang Summer Trip

[Buổi 8] Tổng kết

BTCK - Tờ rơi Summer Trip

Xem bằng
PS 91.9 (Offline)
Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Quang Hưng
Trợ giảng:
Nguyễn Mạnh Hùng
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[BTVN BUỔI 1]

PTS - BTVN Buổi 1

[BTVN BUỔI 2]

BTVN Buổi 2

[BTVN BUỔI 3]

BTVN Buổi 3

[BTVN BUỔI 4]

[BTVN BUỔI 5]

Poster draft cuối kì

[BTVN BUỔI 7]

BTCK - Ấn phẩm truyền thông

Xem bằng