PR 97.2 (Online) (Hà Nội)
BTVN BUỔI 1

Dựng các footage buổi 1 thành 1 video hoàn chỉnh, có độ dài tối thiểu 45 giây, có nhạc

Nguyễn Thắng
Danh sách các bài đã nộp (16)
Hạn chót Hết giờ
Premiere b1

09-02-2023 · 25 views

bai tap b1

10-02-2023 · 15 views

BTVN.1

10-02-2023 · 9 views

btvn b1

10-02-2023 · 10 views

BTVN Buổi 1

10-02-2023 · 11 views

bài tập 1

10-02-2023 · 29 views

BTVN buổi 1

10-02-2023 · 21 views

Bài tập 1

11-02-2023 · 6 views

BTVN BUOI 1

11-02-2023 · 10 views

Bài tập về nhà Buổi 1

11-02-2023 · 26 views

Bài tập về nhà buổi 1

12-02-2023 · 54 views

Bài tập về nhà buổi 1

12-02-2023 · 26 views

Bài 1

14-02-2023 · 21 views

Phạm Viết Phương Ngân

15-02-2023 · 3 views

Bài 1

16-02-2023 · 5 views

btvnb1

22-02-2023 · 6 views