Nguyễn Hà Anh

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
277 lượt
Số lượt thích
8 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
05/11/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Premiere
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN.1

2023-02-10 17:13:12 · 9 views

BTCK

2022-12-21 09:39:58 · 29 views

BTVN.4

2022-12-14 02:17:58 · 48 views

BTVN.3

2022-12-07 03:33:09 · 11 views

BTVN.2

2022-11-30 04:06:02 · 37 views

BTVN.1

2022-11-24 23:33:20 · 143 views

PR 97.2 (Online) (Hà Nội)
Premiere
Giảng viên:
Nguyễn Thắng
Trợ giảng:
Hoàng Diệu Linh
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /4

BTVN BUỔI 1

BTVN.1

BTVN BUỔI 2

BTVN GIỮA KÌ

BTVN CUỐI KHOÁ

Xem bằng
Skill Set (HN)
Skill Set
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 95.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN.1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN.2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN.3

[BTVN] - Buổi 4

BTVN.4

[BTVN] - Buổi 5

[Buổi 8] Tỗng kết

BTCK

Xem bằng