Tìm kiếm
Nguyễn Hà Anh
Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
114 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
05/11/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN.3

2022-12-07 03:33:09 · 5 views

BTVN.2

2022-11-30 04:06:02 · 32 views

BTVN.1

2022-11-24 23:33:20 · 77 views

Skill Set (HN)
Christmas Package
Số buổi đã học: 0 /24
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI 95.6 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Phạm Thị Thuý An
Số buổi đã học: 3 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /4

[Buổi 1] Tạo hình cơ bản

BTVN.1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

BTVN.2

[BTVN] - Buổi 3

BTVN.3

[BTVN] - Buổi 4