Tìm kiếm
Phạm Đức Mạnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Ha Noi
Học tại
Đại Học Thăng Long - TLU
Dự án đã thực hiện
2 dự án
Số lượt xem
912 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
10/04/2019
Lần cuối Online
22-07-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
BAI TAP CUOI KHOA

2019-06-10 21:08:01 · 411 views

Spidey

2019-05-14 08:24:55 · 501 views

DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 2 /16
Số Topic đã hoàn thành: 2 /5

[DP] BTVN buổi 5

[DP] BTVN buổi 6

[DP] BTVN buổi 7-8

Spidey

[DP] BTVN buổi 9

[DP] BTCK buổi 12-15

BAI TAP CUOI KHOA

Bằng Giỏi