Tìm kiếm
Lê Thị Nga

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
aba
Học tại
Đại Học Mỹ Thuật Công Nghiệp - UIFA
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
762 lượt
Thành viên từ
13/04/2019
Lần cuối Online
25-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
UI - UX
Liên hệ
Kỹ năng
app xem bài tarot

2021-06-25 22:13:05 · 112 views

btvn 3

2021-06-18 19:27:45 · 107 views

BT2

2021-06-16 19:03:35 · 127 views

le nga

2021-06-11 19:02:40 · 99 views

lê nga

2021-06-11 19:02:23 · 317 views

UI 75.3 (Online)
UI - UX
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /4

BTVN BUỔI 1

le nga

BTVN BUỔI 2

BT2

[BUỔI 3] BÀI TẬP GIỮA KÌ

btvn 3

BÀI TẬP CUỐI KÌ

app xem bài tarot

Bằng Giỏi
DP 47.2
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Vũ Thanh Quỳnh
Trợ giảng:
Trịnh Thanh Hà
Số buổi đã học: 0 /16
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5