Yến Nhi

@nhi@colorme.vn

Sale & Marketing Manager at colorME

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
NEU
Dự án đã thực hiện
10 dự án
Số lượt xem
9323 lượt
Số lượt thích
65 lượt
Thành viên từ
10/02/2016
Lần cuối Online
24-01-2022
Liên hệ
Kỹ năng
..

2017-01-03 19:22:02 · 307 views

[Photoshop] Bài tập học viên ColorME

2016-11-21 14:15:13 · 4117 views

Chachago uống chán bỏ xừ í

2016-10-06 18:32:43 · 488 views

Thành Công Trong Email Marketing Với Công Thức 3P

2016-05-18 19:39:57 · 1110 views

Viral Marketing : Lời nói đầu

2016-05-14 00:56:15 · 725 views

21 Dạng Content Thường Gặp

2016-05-11 18:40:15 · 469 views

NỘI DUNG TELESALES HIỆU QUẢ

2016-05-11 01:23:09 · 516 views

Colorme Colorme everywhere

2016-05-10 23:49:09 · 544 views

21six 216 bà trịu

2016-03-25 23:07:51 · 441 views

Instagram: @Colorme.hanoi

2016-03-25 13:07:59 · 606 views

Photoshop
Giảng viên:
Nguyễn Kiều Trang
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0