Nguyễn Thị Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Công ty Yourcart
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông - PTIT
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
6526 lượt
Thành viên từ
25/02/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK đã sửa

2020-04-16 20:07:16 · 1012 views

BTCK

2020-04-15 19:12:41 · 1771 views

BTVN Buổi 5

2020-04-03 18:41:29 · 979 views

BTVN Buổi 4

2020-04-01 18:46:33 · 533 views

BTVN Buổi 3

2020-03-27 19:31:47 · 1226 views

BTVN Buổi 2

2020-03-25 16:20:15 · 476 views

Sử dụng Lasso Tool...

2020-03-19 22:42:52 · 529 views

PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN 1

Sử dụng Lasso Tool...

BTVN 2

BTVN Buổi 2

BTVN03

BTVN Buổi 3

BTVN04

BTVN Buổi 4

BTVN05

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCK đã sửa

Xem bằng