Nguyễn Thị Thúy

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Công ty Thiết Kế Nội Thất Vietkids
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - PTIT
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
3768 lượt
Thành viên từ
26/02/2020
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Photoshop
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN

2020-04-03 19:34:11 · 934 views

btvn4

2020-04-01 19:25:27 · 1013 views

thuy

2020-03-27 19:43:10 · 844 views

BÌA TẠP CHÍ

2020-03-25 19:56:27 · 455 views

Trượt Ván

2020-03-20 16:42:19 · 522 views

PS 60.9 (Cơ sở 5)
Photoshop
Giảng viên:
Lê Trâm Anh
Trợ giảng:
Bùi Quang Sơn
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN 1

Trượt Ván

BTVN 2

BÌA TẠP CHÍ

BTVN03

thuy

BTVN04

btvn4

BTVN05

BTVN

BTCK

Xem bằng