Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa

“Whatever happens tomorrow, we had today; and I’ll always remember it”

Hồ Chí Minh

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại Học Mở TPHCM - OU
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
11,030 lượt
Số lượt thích
60 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
21-03-2017
Lần cuối Online
24 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng
Chưa có bài viết

Nguyễn Huỳnh Vĩ Hòa chưa có bài viết nào