Rosie

@hoangvu01.design@gmail.com

Living in TP.HCM

Hồ Chí Minh

Đang làm tại
ColorME
Học tại
RMIT University Vietnam
Dự án đã thực hiện
0 dự án
Thành viên từ
28/03/2021
Lần cuối Online
19-07-2022
Liên hệ
Kỹ năng