Tìm kiếm
Vũ Quang Trường

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
Ha Noi
Học tại
Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông ( Phía Bắc ) - PTIT
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
889 lượt
Số lượt thích
1 lượt
Thành viên từ
21/06/2021
Lần cuối Online
31-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2021-07-20 21:05:24 · 105 views

BTVN Buổi 5

2021-07-20 21:04:35 · 127 views

Bài Tập buổi 4

2021-07-17 09:37:39 · 249 views

BTVN buổi 3

2021-07-12 21:23:10 · 120 views

Bài tập buổi 2

2021-07-08 21:43:41 · 108 views

BTVN buổi 1 - Vũ Quang Trường

2021-07-05 09:44:20 · 180 views

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN buổi 1 - Vũ Quang Trường

BTVN BUỔI 1

Bài tập buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN buổi 3

BTVN BUỔI 4

Bài Tập buổi 4

BTVN BUỔI 5

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCK

Bằng Giỏi