Tìm kiếm
Võ Thùy Trang

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
sinh viên
Học tại
Đại học khoa học và công nghệ hà nội
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
1519 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
29/06/2021
Lần cuối Online
07-08-2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BT5

2021-07-24 18:31:20 · 111 views

bt b6

2021-07-21 16:30:17 · 167 views

demo info

2021-07-17 14:11:56 · 88 views

bt b3

2021-07-14 16:56:23 · 404 views

btvn b2

2021-07-10 09:14:08 · 142 views

BTVN b1

2021-07-06 17:43:14 · 607 views

AI 76.15 (Online)
Illustrator
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN b1

BTVN BUỔI 1

btvn b2

BTVN BUỔI 3

bt b3

BTVN BUỔI 4

demo info

BTVN BUỔI 5

BT5

BTCK

bt b6

Bằng Giỏi