Hồ Thị Minh Phương

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Đại học Ngoại Thương
Dự án đã thực hiện
1 dự án
Số lượt xem
21 lượt
Thành viên từ
22/05/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN buổi 2 - LAYOUT

2017-06-13 16:45:55 · 21 views

PS 25.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Minh Triều
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 1 /7

BTVN BUỔI 1

[BUỔI 2] BTVN

BTVN buổi 2 - LAYOUT

BTVN BUỔI 3

[BUỔI 4] - BTVN

[BUỔI 5] - BTVN

[BUỔI 6] - BTVN

BÀI TẬP CUỐI KÌ