Minh Triều

Hà Nội

Học tại
Học viện Ngoại Giao
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
1267 lượt
Số lượt thích
44 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
10/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
The Portrait of Me

16/07/2017 · 285 views

Morning tidal

27/06/2017 · 451 views

LOVE

18/06/2017 · 213 views

Harbour Land

22/12/2016 · 318 views

XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 0/8
Số Topic đã hoàn thành: 0/5