Minh Triều

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
Học viện Ngoại Giao
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
1269 lượt
Số lượt thích
44 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
10/11/2016
Liên hệ
Kỹ năng
The Portrait of Me

2017-07-16 17:48:46 · 285 views

Morning tidal

2017-06-27 11:09:51 · 452 views

LOVE

2017-06-18 17:15:38 · 213 views

Harbour Land

2016-12-22 22:36:05 · 319 views

Minh Triều Cảm hứng
14623 views - 2017-12-14 13:52:50
Các Logo lớn được thiết kế lại ra sao?
Minh Triều Kiến thức
11537 views - 2017-10-15 21:38:09
Bìa album usuk có thiết kế như thế nào
Minh Triều Kiến thức
8358 views - 2017-09-17 17:26:24
Lưu ý khi chọn ảnh stock
Minh Triều Kiến thức
15781 views - 2017-08-15 11:27:53
3 · the golden number for Design
Minh Triều Kiến thức
49250 views - 2017-06-14 19:53:12
Những lưu ý khi thiết kế tạp chí
Minh Triều Cảm hứng
7727 views - 2017-05-12 23:57:52
5 cách để giữ lửa tinh thần sáng tạo
XD 30.1
XD
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /5