Nguyễn Hà Trang
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
27 lượt
Thành viên từ
15/11/2021
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Infographic Chất đốt rắn

2022-04-18 18:10:29 · 7 views

Infographic Chất đốt rắn

2022-04-18 18:02:49 · 8 views

Thiệp mời sinh nhật

2022-04-14 23:35:59 · 3 views

Typography

2022-04-12 15:38:50 · 5 views

Girl

2022-03-30 15:52:34 · 2 views

Hoa quả

2022-03-26 09:07:17 · 2 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

Hoa quả

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

Girl

[Buổi 3] Typography

Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

Thiệp mời sinh nhật

[Buổi 6] Infographic

Infographic Chất đốt rắn

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

Infographic Chất đốt rắn

Xem bằng