Ngoc Diep Nguyen
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
31 lượt
Thành viên từ
26/02/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN Inforgraphic

2022-06-14 00:36:41 · 2 views

BT buổi 7

2022-06-14 00:35:06 · 3 views

bài cuối kì

2022-06-09 14:26:07 · 7 views

Thiết kế thiệp

2022-04-07 19:02:54 · 3 views

BTVN2

2022-03-25 08:13:35 · 3 views

BTVN Ngọc Diệp1

2022-03-20 09:08:45 · 3 views

BTVN1

2022-03-18 18:36:28 · 6 views

BTVN 1

2022-03-17 19:01:19 · 4 views

AI 86.7 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Dũng
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /6

[Buổi 1] Làm quen với Ai

BTVN Ngọc Diệp1

[Buổi 2] Tạo hình nâng cao

[Buổi 3] Typography

[Buổi 4] Bài tập giữa kỳ

BT buổi 7

[Buổi 6] Infographic

[Buổi 8] Bài tập cuối kỳ

bài cuối kì

Xem bằng