Đoàn Khánh Linh
Học tại
Học viện Ngoại giao Việt Nam
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
45 lượt
Thành viên từ
06/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Liên hệ
Kỹ năng
BT cuối khoá

2022-05-07 11:50:47 · 22 views

Bài tập về nhà buổi 4

2022-04-26 17:09:57 · 14 views

bài tập về nhà buổi 2

2022-04-26 15:01:02 · 5 views

bài tập về nhà buổi 1

2022-04-14 18:15:58 · 4 views

ID 87.1 (Offline)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Đoàn Hương Quỳnh
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /7

BTVN BUỔI 1

bài tập về nhà buổi 1

BTVN BUỔI 2

bài tập về nhà buổi 2

BTVN BUỔI 3

BTVN BUỔI 4

Bài tập về nhà buổi 4

BTVN BUỔI 5

BTVN BUỔI 6

BTCM

BT cuối khoá

Xem bằng