Phạm Huyền Trang
Dự án đã thực hiện
4 dự án
Số lượt xem
66 lượt
Thành viên từ
18/04/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kì

2022-06-02 19:00:20 · 6 views

BVN buổi 4

2022-05-24 07:41:35 · 23 views

Chân dung

2022-05-17 18:51:56 · 7 views

BVN buổi 1

2022-05-12 08:42:20 · 30 views

AI 88.2 (Online) (Hà Nội)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Việt Dũng
Trợ giảng:
Nguyễn Việt Linh
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 4 /6

BTVN BUỔI 1

BVN buổi 1

BTVN B2

Chân dung

BTVN B3

BTVN B4

BVN buổi 4

BTVN B6

BTCK

Bài cuối kì

Xem bằng