Hoàng Phương Thủy

@Thykio

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
2179 lượt
Số lượt thích
70 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
05/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Miền ký ức

2023-01-11 18:46:01 · 56 views

bai2

2022-12-26 18:02:11 · 34 views

Bai 2

2022-12-23 10:54:23 · 13 views

Bài 1

2022-12-18 11:19:43 · 51 views

exhibition

2022-12-12 18:55:34 · 75 views

lolita magazine

2022-12-02 18:20:51 · 61 views

childhood

2022-11-30 19:14:19 · 18 views

nuoc hoa

2022-11-28 18:50:48 · 106 views

basketball

2022-11-25 15:09:56 · 46 views

Tết 2023

2022-11-23 00:41:07 · 81 views

bóng rổ

2022-11-18 18:07:02 · 28 views

Bài 6

2022-11-06 16:59:20 · 36 views

bamboo

2022-11-04 16:44:12 · 29 views

bài 4

2022-11-02 19:04:01 · 10 views

Bài 2

2022-10-28 16:19:23 · 26 views

Poster

2022-10-26 16:27:59 · 24 views

Wonderland Tea Party Lip Glazes

2022-10-19 17:08:05 · 101 views

kuroko no basket

2022-10-12 12:56:38 · 48 views

TH milk

2022-10-10 12:47:12 · 51 views

Fox

2022-10-07 11:19:38 · 51 views

See

2022-10-05 18:18:01 · 22 views

Love is a rose bush with thorns

2022-09-30 17:42:57 · 138 views

Mòe

2022-09-27 18:22:42 · 60 views

Heydar Aliyev Theatre

2022-09-21 14:03:48 · 89 views

Vệ Thần

2022-09-16 15:38:29 · 80 views

Hà Nội

2022-09-13 23:17:06 · 105 views

Isometric nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

2022-09-12 15:11:21 · 151 views

tập vẽ Đét

2022-09-07 11:58:45 · 322 views

Bài tập AI_ Buổi 2

2022-09-04 23:53:09 · 119 views

Bài tập 1

2022-08-30 19:26:34 · 148 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 29 /31

BTVN Buổi 1

Bài tập 1

BTVN Buổi 2

Bài tập AI_ Buổi 2

BTVN Buổi 3

tập vẽ Đét

BTVN B4

Isometric nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

BTVN B5

Hà Nội

BTVN B6

Vệ Thần

BTCK

Heydar Aliyev Theatre

[PS] BTVN Buổi 1

Mòe

[PS] BTVN Buổi 2

Love is a rose bush with thorns

[PS] BTVN Buổi 3

See

[PS] BTVN Buổi 4

Fox

[PS] BTVN Buổi 5

TH milk

[PS] BTVN Buổi 6

kuroko no basket

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Wonderland Tea Party Lip Glazes

BTVN Buổi 1

Poster

BTVN Buổi 2

Bài 2

[FD] BTVN Buổi 4

bài 4

[PS] BTVN Buổi 5

Bài 6

BTVN buổi 10 - FD

bóng rổ

FD-BTVN11

Tết 2023

BTVN Buổi 12

basketball

BTVN Buổi 13

nuoc hoa

BTVN Buổi 14

childhood

BTVN Buổi 15

lolita magazine

Final Assignment Fundamental

exhibition

BTVN B1

Bài 1

BTVN Buổi 2

Bai 2

BTVN B3

bai2

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

Miền ký ức