Trần Quang Thịnh

Living in Hà Nội

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
20 dự án
Số lượt xem
639 lượt
Số lượt thích
32 lượt
Thành viên từ
11/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM Indesign

2023-01-08 00:47:47 · 55 views

BTVN

2022-12-21 01:42:24 · 16 views

BÀI TẬP CUỐI MÔN : FUNDAMENTAL

2022-12-12 11:19:00 · 68 views

YAY YAY YAY ME !!!

2022-12-02 16:28:31 · 33 views

:(

2022-11-28 19:10:28 · 22 views

BT

2022-11-23 17:22:58 · 35 views

bt

2022-11-07 16:43:55 · 26 views

BTVN

2022-11-02 18:04:00 · 6 views

Những thứ dễ thương !

2022-10-26 18:22:34 · 15 views

Fanta

2022-10-19 17:39:47 · 33 views

Ouch !!!!!!

2022-10-12 19:18:24 · 5 views

Nope nope nope!!!!

2022-10-10 17:11:47 · 31 views

YUP YUP YUP!!

2022-10-05 02:37:22 · 41 views

BTVN

2022-10-03 18:02:57 · 13 views

color

2022-09-28 18:10:36 · 15 views

Dream Weeding

2022-09-21 18:19:34 · 54 views

BTVN 5

2022-09-14 03:16:47 · 38 views

BTVN No.3

2022-09-09 11:31:00 · 32 views

BTVN 2

2022-09-05 01:42:38 · 49 views

BTVN Buổi 1 Dream House

2022-08-31 01:26:55 · 52 views

Capcut 1-1 (Hà Nội)
Capcut
Số buổi đã học: 0 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 20 /31

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 1 Dream House

BTVN Buổi 2

BTVN 2

BTVN Buổi 3

BTVN No.3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN 5

BTVN B6

BTCK

Dream Weeding

[PS] BTVN Buổi 1

color

[PS] BTVN Buổi 2

BTVN

[PS] BTVN Buổi 3

YUP YUP YUP!!

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

Nope nope nope!!!!

[PS] BTVN Buổi 6

Ouch !!!!!!

[PS] Bài Tập Cuối Môn

Fanta

BTVN Buổi 1

Những thứ dễ thương !

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

BTVN

[PS] BTVN Buổi 5

bt

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BT

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

:(

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

YAY YAY YAY ME !!!

Final Assignment Fundamental

BÀI TẬP CUỐI MÔN : FUNDAMENTAL

BTVN B1

BTVN

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCM Indesign