Đái Thị Thược
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
255 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Thành viên từ
14/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
pepsi trúng thưởng :)))

2022-10-19 17:28:43 · 40 views

btvn

2022-09-28 14:19:50 · 30 views

bai tap cuoi mon

2022-09-21 13:38:56 · 87 views

BTVN B3

2022-09-08 19:41:27 · 46 views

BTVNB2

2022-09-05 14:57:17 · 20 views

BTVN buoi1

2022-08-31 06:42:38 · 32 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 6 /31

BTVN Buổi 1

BTVN buoi1

BTVN Buổi 2

BTVNB2

BTVN Buổi 3

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTCK

bai tap cuoi mon

[PS] BTVN Buổi 1

btvn

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

pepsi trúng thưởng :)))

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK