Chu Thị Thủy
Dự án đã thực hiện
15 dự án
Số lượt xem
479 lượt
Số lượt thích
23 lượt
Thành viên từ
23/05/2022
Kỹ năng
bài cuối môn

2023-01-11 19:43:29 · 10 views

btvn

2022-12-12 19:41:22 · 23 views

btvn

2022-12-02 16:50:05 · 41 views

btvn

2022-11-28 18:28:27 · 33 views

btvn

2022-10-19 17:17:20 · 52 views

btvn

2022-10-10 17:18:46 · 29 views

btvn

2022-10-07 15:43:27 · 25 views

BTVN

2022-09-30 16:17:57 · 40 views

BTVN

2022-09-28 14:39:06 · 19 views

bài tập hết môn

2022-09-21 17:18:01 · 64 views

btvn6

2022-09-16 16:33:38 · 32 views

btvn5

2022-09-14 16:44:35 · 18 views

BTVN3

2022-09-09 09:07:41 · 48 views

BTVN2

2022-09-05 16:54:44 · 16 views

BTVN 1

2022-08-31 14:55:44 · 29 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 15 /31

BTVN Buổi 1

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN2

BTVN Buổi 3

BTVN3

BTVN B4

BTVN B5

btvn5

BTVN B6

btvn6

BTCK

bài tập hết môn

[PS] BTVN Buổi 1

BTVN

[PS] BTVN Buổi 2

BTVN

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

btvn

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

btvn

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

btvn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

btvn

Final Assignment Fundamental

btvn

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

bài cuối môn