Lê Tiến Lộc

@L3

Dự án đã thực hiện
29 dự án
Số lượt xem
2003 lượt
Số lượt thích
51 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
29/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM INDESIGN

2023-01-11 17:26:48 · 18 views

cavalog

2022-12-28 18:26:10 · 12 views

BT

2022-12-26 18:24:10 · 10 views

BT

2022-12-21 18:00:58 · 36 views

@BTCM

2022-12-12 20:02:57 · 35 views

[FUNDAMENTAL - BTVN BUỔI 15]

2022-12-02 19:05:22 · 56 views

BT

2022-11-30 19:00:17 · 52 views

BT

2022-11-28 18:34:46 · 45 views

[FUNDAMENTAL - BTVN BUỔI 12]

2022-11-25 19:03:03 · 62 views

Vietnam Tet Holiday !!!

2022-11-23 17:53:21 · 44 views

BT

2022-11-18 19:12:16 · 21 views

BT

2022-11-07 18:32:37 · 16 views

BT

2022-11-02 18:32:24 · 13 views

BT

2022-10-28 18:38:08 · 10 views

BTVN

2022-10-26 18:16:41 · 13 views

BT

2022-10-19 18:55:40 · 75 views

bt

2022-10-12 19:12:15 · 11 views

bt

2022-10-12 19:00:46 · 19 views

Double Exposure Effect

2022-10-07 17:22:17 · 203 views

BT

2022-10-05 18:52:56 · 18 views

BT

2022-10-01 21:11:32 · 71 views

BT

2022-09-28 18:37:10 · 19 views

BTKT

2022-09-21 17:44:41 · 350 views

BTVN

2022-09-16 17:37:10 · 34 views

BTVN

2022-09-14 16:57:11 · 95 views

Cyberpunk 2077 isometric

2022-09-12 15:46:00 · 160 views

BT Chân dung

2022-09-09 16:42:34 · 168 views

BTVN

2022-09-05 18:48:50 · 146 views

Lê Tiến Lộc

2022-08-31 15:51:47 · 191 views

GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 29 /31

BTVN Buổi 1

Lê Tiến Lộc

BTVN Buổi 2

BTVN

BTVN Buổi 3

BT Chân dung

BTVN B4

Cyberpunk 2077 isometric

BTVN B5

BTVN

BTVN B6

BTVN

BTCK

BTKT

[PS] BTVN Buổi 1

BT

[PS] BTVN Buổi 2

BT

[PS] BTVN Buổi 3

BT

[PS] BTVN Buổi 4

Double Exposure Effect

[PS] BTVN Buổi 5

bt

[PS] BTVN Buổi 6

bt

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BT

BTVN Buổi 1

BTVN

BTVN Buổi 2

BT

[FD] BTVN Buổi 4

BT

[PS] BTVN Buổi 5

BT

BTVN buổi 10 - FD

BT

FD-BTVN11

Vietnam Tet Holiday !!!

BTVN Buổi 12

[FUNDAMENTAL - BTVN BUỔI 12]

BTVN Buổi 13

BT

BTVN Buổi 14

BT

BTVN Buổi 15

[FUNDAMENTAL - BTVN BUỔI 15]

Final Assignment Fundamental

@BTCM

BTVN B1

BT

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BT

BTVN Buổi 4

cavalog

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCM INDESIGN