Kim Chi Trần

@kimchitr23@gmail.com

Living in Hà Nội

1

Học tại
Đại học Kinh tế Quốc dân
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
82 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
31/05/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Cứu Tao :(( (Cú Táo)

2022-09-16 09:09:37 · 6 views

BTVN B6

2022-09-08 15:28:47 · 32 views

pinkroom

2022-08-30 16:18:57 · 16 views

BTVN 3 - Qủa ber

2022-08-25 17:58:20 · 10 views

BTVN 2 - Kim Chi - Sticker bánh ngọt

2022-08-23 15:02:23 · 18 views

DA 1.1
Digital Painting Toàn Diện
Giảng viên:
Nguyễn Quang Huy
Trợ giảng:
Dương Thuý Quỳnh
Số buổi đã học: 0 /32
Số Topic đã hoàn thành: 5 /17

BTVN Buổi 2

BTVN 2 - Kim Chi - Sticker bánh ngọt

BTVN Buổi 3

BTVN 3 - Qủa ber

BTVN Buổi 4

pinkroom

BTVN Buổi 5

BTVN buổi 6

BTVN B6

2d sketch line character

Cứu Tao :(( (Cú Táo)

Buổi 8 vẽ khối cầu

[DA] THỰC HÀNH BUỔI 09

[DA] THỰC THÀNH BUỔI 10

[DA] THỰC HÀNH BUỔI 12

Buổi 13 ôn tập kiến thức về khối, ánh sáng. Đối tượng ôn tập chân dung 1 nhân vật 3d

Khái quát cơ thể người

Khối cơ nhân vật nam

[DA] THỰC HÀNH BUỔI 16

[DA] THỰC HÀNH BUỔI 17

Render food

Bài cuối khoá