Nguyễn Quang Khả
Dự án đã thực hiện
19 dự án
Số lượt xem
945 lượt
Số lượt thích
34 lượt
Thành viên từ
05/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM

2023-01-11 02:37:29 · 57 views

btvn

2022-12-28 16:57:50 · 10 views

btvn

2022-12-21 17:23:20 · 53 views

BTCM

2022-12-12 17:47:44 · 50 views

btvn

2022-12-02 18:48:43 · 57 views

btvn

2022-11-28 16:18:25 · 87 views

btvn

2022-11-23 17:35:06 · 76 views

btvn

2022-11-07 18:25:47 · 42 views

btvn

2022-10-28 18:07:46 · 25 views

btvn

2022-10-26 16:12:22 · 64 views

BTCK

2022-10-19 17:39:50 · 73 views

btvn

2022-10-12 17:56:48 · 142 views

.

2022-10-07 18:40:31 · 15 views

Lạc Trong Thâm Không Bỉ Ngạn

2022-10-03 13:33:26 · 54 views

btvn

2022-09-28 18:06:07 · 20 views

BTCK

2022-09-21 18:18:23 · 38 views

Save Trees

2022-09-16 02:24:48 · 55 views

normal building

2022-09-12 18:31:09 · 12 views

bài về nhà 2

2022-09-05 17:15:02 · 15 views

GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 1 /72
Số Topic đã hoàn thành: 19 /31

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

bài về nhà 2

BTVN Buổi 3

BTVN B4

normal building

BTVN B5

BTVN B6

Save Trees

BTCK

BTCK

[PS] BTVN Buổi 1

btvn

[PS] BTVN Buổi 2

Lạc Trong Thâm Không Bỉ Ngạn

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

.

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

btvn

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCK

BTVN Buổi 1

btvn

BTVN Buổi 2

btvn

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

btvn

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

btvn

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

btvn

Final Assignment Fundamental

BTCM

BTVN B1

btvn

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

btvn

BTVN Buổi 5

BTCK

BTCM