Lê Trung Thành
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
380 lượt
Số lượt thích
4 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
08/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
lê trung thành nộp bài

2022-10-03 13:37:54 · 20 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-28 09:59:25 · 39 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-20 23:51:30 · 137 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-16 17:16:17 · 30 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-14 12:06:49 · 17 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-12 11:38:02 · 35 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-08 09:47:24 · 44 views

lê trung thành nộp bài

2022-09-05 17:59:54 · 7 views

lê trung thành nộp bài

2022-08-31 14:23:33 · 51 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 9 /10

BTVN Buổi 1

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 2

lê trung thành nộp bài

BTVN Buổi 3

lê trung thành nộp bài

BTVN B4

lê trung thành nộp bài

BTVN B5

lê trung thành nộp bài

BTVN B6

lê trung thành nộp bài

BTCK

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 1

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 2

lê trung thành nộp bài

[PS] BTVN Buổi 3