Đinh Như Ngọc
Dự án đã thực hiện
14 dự án
Số lượt xem
351 lượt
Số lượt thích
7 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
29/06/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Bài giữ kì - Thiết kế nhân vật

2022-09-17 00:17:09 · 40 views

BTVN

2022-08-27 09:07:43 · 54 views

BTVN

2022-08-21 02:36:26 · 19 views

BTVN

2022-08-20 09:12:41 · 41 views

BTVN 3

2022-08-14 00:42:20 · 19 views

BTVN 3

2022-08-14 00:38:28 · 20 views

BTVN 2: Nhà có thể là mọi nơi

2022-08-13 01:05:43 · 16 views

BTVN1

2022-08-07 01:20:05 · 36 views

BTVN1

2022-08-06 23:53:20 · 65 views

Portfolio on Color ME

2022-08-04 20:16:22 · 2 views

FB Post Illustration

2022-08-04 20:16:22 · 7 views

FB Post Illustration

2022-08-04 20:16:22 · 10 views

Blog Cover Image

2022-08-04 20:16:22 · 9 views

Ebook Cover

2022-08-04 20:16:22 · 13 views

DP 91.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 13 /16
Số Topic đã hoàn thành: 9 /8

BTVN Buổi 1

BTVN1

BTVN Buổi 2

BTVN 2: Nhà có thể là mọi nơi

BTVN Buổi 3

BTVN 3

BTVN Buổi 4

BTVN

BTVN buổi 5

BTVN

BTVN Buổi 6

BTVN

BTVN Buổi 7

Bài giữ kì - Thiết kế nhân vật

Bài tập cuối kỳ