Lê Sơn Tùng
Dự án đã thực hiện
11 dự án
Số lượt xem
416 lượt
Số lượt thích
13 lượt
Thành viên từ
02/07/2022
Liên hệ
Kỹ năng
lê sơn tùng

2023-01-11 19:56:24 · 14 views

bài tập cuối môn

2022-12-12 19:12:42 · 24 views

btvn

2022-10-28 19:14:37 · 3 views

poster phim

2022-10-26 19:02:17 · 115 views

btck

2022-10-19 11:54:56 · 56 views

btvn

2022-10-07 13:32:53 · 27 views

btvn

2022-09-28 11:31:26 · 29 views

btck

2022-09-21 18:22:36 · 76 views

BTVN

2022-09-14 12:34:40 · 29 views

btvn

2022-09-05 15:52:43 · 17 views

btvn buổi 1

2022-08-31 11:42:09 · 26 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 11 /31

BTVN Buổi 1

btvn buổi 1

BTVN Buổi 2

btvn

BTVN Buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN

BTVN B6

BTCK

btck

[PS] BTVN Buổi 1

btvn

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

[PS] BTVN Buổi 4

btvn

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

btck

BTVN Buổi 1

poster phim

BTVN Buổi 2

btvn

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

bài tập cuối môn

BTVN B1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

lê sơn tùng