Phùng Tiến Đạt
Dự án đã thực hiện
8 dự án
Số lượt xem
308 lượt
Số lượt thích
11 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
18/07/2022
Lần cuối Online
13 ngày trước
Liên hệ
Kỹ năng
Collage Art_PTS2

2022-09-30 17:18:17 · 34 views

Bài tập pts 1

2022-09-28 16:57:06 · 11 views

Bài tập cuối khóa

2022-09-21 12:34:22 · 94 views

Bai tap buoi 6

2022-09-16 15:37:30 · 24 views

Bài tập 4

2022-09-12 18:28:15 · 35 views

Bài tập buổi 3

2022-09-09 17:27:13 · 15 views

Bài tập buổi 2

2022-09-05 16:26:00 · 40 views

Phùng Tiến Đạt

2022-08-31 13:53:04 · 55 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 8 /10

BTVN Buổi 1

Phùng Tiến Đạt

BTVN Buổi 2

Bài tập buổi 2

BTVN Buổi 3

Bài tập buổi 3

BTVN B4

Bài tập 4

BTVN B5

BTVN B6

Bai tap buoi 6

BTCK

Bài tập cuối khóa

[PS] BTVN Buổi 1

Bài tập pts 1

[PS] BTVN Buổi 2

Collage Art_PTS2

[PS] BTVN Buổi 3