Phan Vũ Thanh Mai

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
3 dự án
Số lượt xem
163 lượt
Số lượt thích
3 lượt
Số lượt Featured
1 lượt
Thành viên từ
21/07/2022
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK

2022-09-21 16:44:29 · 100 views

typography

2022-09-14 18:33:38 · 16 views

Phan Vũ Thanh Mai nộp bài ạ

2022-08-31 18:04:41 · 47 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 3 /10

BTVN Buổi 1

Phan Vũ Thanh Mai nộp bài ạ

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

typography

BTVN B6

BTCK

BTCK

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3