Phan Vũ Thanh Mai

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
738 lượt
Số lượt thích
22 lượt
Số lượt Featured
2 lượt
Thành viên từ
21/07/2022
Liên hệ
Kỹ năng
Nhóm nhạc

2023-01-11 14:41:01 · 26 views

btvn

2022-12-23 15:10:59 · 15 views

Btck

2022-12-11 22:02:29 · 135 views

btvn

2022-11-07 18:03:35 · 16 views

BTCK

2022-10-19 16:34:28 · 162 views

btvn

2022-10-05 18:08:52 · 25 views

BTCK

2022-09-21 16:44:29 · 289 views

typography

2022-09-14 18:33:38 · 19 views

Phan Vũ Thanh Mai nộp bài ạ

2022-08-31 18:04:41 · 51 views

Thiết kế chuyên sâu GD 31.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Nguyễn Thị Vân Khánh
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 0 /72
Số Topic đã hoàn thành: 9 /31

BTVN Buổi 1

Phan Vũ Thanh Mai nộp bài ạ

BTVN Buổi 2

BTVN Buổi 3

BTVN B4

BTVN B5

typography

BTVN B6

BTCK

BTCK

[PS] BTVN Buổi 1

[PS] BTVN Buổi 2

[PS] BTVN Buổi 3

btvn

[PS] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

[PS] BTVN Buổi 6

[PS] Bài Tập Cuối Môn

BTCK

BTVN Buổi 1

BTVN Buổi 2

[FD] BTVN Buổi 4

[PS] BTVN Buổi 5

btvn

BTVN buổi 10 - FD

FD-BTVN11

BTVN Buổi 12

BTVN Buổi 13

BTVN Buổi 14

BTVN Buổi 15

Final Assignment Fundamental

Btck

BTVN B1

BTVN Buổi 2

btvn

BTVN B3

BTVN Buổi 4

BTVN Buổi 5

BTCK

Nhóm nhạc