Nguyễn Phương Anh

Hà Nội

Đang làm tại
Graphic Design
Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
576 lượt
Số lượt thích
16 lượt
Số lượt Featured
5 lượt
Thành viên từ
25/09/2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
InDesign
Liên hệ
Kỹ năng
BTCM_ID_Phuong Anh / SGK_Am Nhac2

2022-10-20 15:47:13 · 97 views

The Daily Prophet_ID_4

2022-10-11 14:06:55 · 114 views

Photography Porfolio_ID_3

2022-10-06 17:00:37 · 93 views

Typography_ID_2

2022-10-04 10:38:59 · 182 views

Le Créateur Au Magazine_ID_1

2022-09-29 10:22:32 · 90 views

ID 93.1 (Online) (Hà Nội)
InDesign
Giảng viên:
Lê Ngọc Diệp
Trợ giảng:
Nguyễn Chu Thuỳ Trang
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

Le Créateur Au Magazine_ID_1

BTVN BUỔI 2

Typography_ID_2

BTVN BUỔI 3

Photography Porfolio_ID_3

BTVN BUỔI 4

The Daily Prophet_ID_4

BTVN BUỔI 5

BÀI TẬP CUỐI MÔN

BTCM_ID_Phuong Anh / SGK_Am Nhac2

Xem bằng