Bùi Khánh Vân
Dự án đã thực hiện
46 dự án
Số lượt xem
668 lượt
Số lượt thích
6 lượt
Thành viên từ
25/10/2022
Kỹ năng
Ấn phẩm catalogue Ghibli Studio

2023-03-18 10:25:06 · 31 views

Hoàn thiện dàn trang toàn bộ PDF thuộc link thực hành buổi 5.

2023-03-13 17:29:00 · 8 views

Hoàn thiện dàn trang toàn bộ của quyền MUUTO Catalogue thuộc link thực hành buổi 4.

2023-03-09 11:18:00 · 10 views

Hoàn thiện quyển Textbook

2023-03-07 11:30:50 · 12 views

Hoàn thiện Chap 2 của "Little Woman"

2023-03-04 10:45:53 · 11 views

Chọn 1 trong 2 layout trong file thực hành và thực hiện thiết kế lại

2023-03-02 10:48:16 · 13 views

BÀI KẾT MÔN FUNDAMENTAL : RA MẮT SẢN PHẨM NƯỚC HOA MỚI

2023-02-23 15:50:55 · 23 views

POSTER MỸ PHẨM

2023-02-15 17:08:11 · 18 views

poster đồ chơi

2023-02-14 17:10:57 · 7 views

TRIỂN LÃM

2023-02-11 16:50:53 · 11 views

Poster Đặc sản quốc gia

2023-02-10 09:36:42 · 5 views

Poster nhà hàng đồ ăn nhanh

2023-02-07 16:17:43 · 16 views

poster thể thao

2023-02-05 14:33:48 · 6 views

P H O T O Q U O T E

2023-01-11 14:39:38 · 22 views

btvn

2023-01-10 20:28:08 · 6 views

THỰC HÀNH PHỐI MÀU THEO NHÓM MÀU SẮC

2023-01-05 11:21:07 · 22 views

Chọn 3 moodlines và tìm ví dụ mô tả cho 3 moodlines đó

2022-12-28 21:11:42 · 21 views

POSTER

2022-12-27 08:51:34 · 22 views

Bài kết môn pts

2022-12-20 18:47:43 · 40 views

bản manip về sữa bò

2022-12-15 19:02:03 · 13 views

RETOUCH

2022-12-13 17:00:33 · 12 views

Double Exposure

2022-12-10 17:21:58 · 25 views

LAYER MASK

2022-12-08 19:07:14 · 4 views

layer mask

2022-12-08 18:58:52 · 1 views

College Art

2022-12-06 13:49:57 · 19 views

BTVN BUỔI 1 PTS

2022-12-03 18:58:12 · 4 views

heydar Aliyev Theatre - mùa tuyết gơi

2022-11-26 19:57:27 · 26 views

GRAPHICS STYLE

2022-11-21 00:44:42 · 27 views

typography

2022-11-19 01:02:22 · 25 views

btvn4

2022-11-17 01:40:30 · 30 views

btvn3

2022-11-14 15:03:43 · 37 views

btvn2 kv

2022-11-12 14:39:18 · 27 views

#btvn1

2022-11-10 02:34:33 · 28 views

btvn

2022-11-01 18:55:10 · 4 views

vẽ bóng cho mascot

2022-11-01 18:50:46 · 10 views

vẽ bóng cho mascot

2022-11-01 18:49:54 · 6 views

btvn b3

2022-10-31 00:30:24 · 2 views

btvn b3

2022-10-31 00:30:01 · 2 views

1 point

2022-10-29 13:09:36 · 19 views

mascot

2022-10-29 13:08:39 · 13 views

iconic&narrative

2022-10-27 17:49:30 · 3 views

iconic&narrative

2022-10-27 17:48:37 · 4 views

iconic&narrative

2022-10-27 17:48:07 · 2 views

Mascot

2022-10-27 11:37:18 · 13 views

Vẽ đồ vật bất kỳ

2022-10-26 13:46:40 · 3 views

vẽ chân dung 1 bạn tư chọn

2022-10-26 13:45:53 · 5 views

Thiết kế chuyên sâu GD 34.1
Thiết kế chuyên sâu
Giảng viên:
Ngọc Diệp (Lys)
Trợ giảng:
Nguyễn Xuân An
Số buổi đã học: 18 /72
Số Topic đã hoàn thành: 45 /38

CSTH | BTVN Buổi 1

vẽ chân dung 1 bạn tư chọn

CSTH | BTVN Buổi 2

iconic&narrative

CSTH | Buổi 3

btvn b3

CSTH | BTVN Buổi 4

Mascot

CSTH | BTVN Buổi 5

mascot

CSTH | BTVN Buổi 6

vẽ bóng cho mascot

BTVN Buổi 1

#btvn1

BTVN Buổi 2

btvn2 kv

BTVN Buổi 3

btvn3

BTVN Buổi 4

btvn4

BTVN Buổi 5

typography

BTVN Buổi 6

GRAPHICS STYLE

BTCM

heydar Aliyev Theatre - mùa tuyết gơi

[PTS] BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 1 PTS

BTVN BUỔI 2

College Art

BTVN BUỔI 3

LAYER MASK

BTVN BUỔI 4

Double Exposure

BTVN BUỔI 5

RETOUCH

BTVN BUỔI 6

bản manip về sữa bò

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Bài kết môn pts

FD - BTVN 1

POSTER

FD - BTVN 2

Chọn 3 moodlines và tìm ví dụ mô tả cho 3 moodlines đó

BTVN Buổi 4

THỰC HÀNH PHỐI MÀU THEO NHÓM MÀU SẮC

BTVN Buổi 6

btvn

BTVN Buổi 7

P H O T O Q U O T E

BTVN BUỔI 12

poster thể thao

[FD] BTVN BUỔI 13

Poster nhà hàng đồ ăn nhanh

[FD] BTVN BUỔI 14

Poster Đặc sản quốc gia

[FD] BTVN BUỔI 15

TRIỂN LÃM

[FD] BTVN BUỔI 16

poster đồ chơi

[FD] BTVN BUỔI 17

POSTER MỸ PHẨM

[FD] BÀI TẬP CUỐI MÔN

BÀI KẾT MÔN FUNDAMENTAL : RA MẮT SẢN PHẨM NƯỚC HOA MỚI

BTVN 1

Chọn 1 trong 2 layout trong file thực hành và thực hiện thiết kế lại

BTVN 2

Hoàn thiện Chap 2 của "Little Woman"

BTVN 3

Hoàn thiện quyển Textbook

BTVN 4

Hoàn thiện dàn trang toàn bộ của quyền MUUTO Catalogue thuộc link thực hành buổi 4.

BTVN 5

Hoàn thiện dàn trang toàn bộ PDF thuộc link thực hành buổi 5.

BTCK

Ấn phẩm catalogue Ghibli Studio