Phạm Trang Anh
Dự án đã thực hiện
9 dự án
Số lượt xem
1245 lượt
Số lượt thích
24 lượt
Số lượt Featured
4 lượt
Thành viên từ
26/02/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Liên hệ
Kỹ năng
Bài cuối kỳ

2023-04-27 20:19:52 · 271 views

Bài tập giữa kì - Phạm Trang Anh

2023-04-11 19:07:20 · 164 views

BTVN7

2023-03-30 18:16:42 · 72 views

BTVN Buổi 6

2023-03-28 17:19:56 · 216 views

BTVN Buổi 5

2023-03-23 17:14:02 · 67 views

Lên màu nhà quả cam

2023-03-21 17:06:13 · 247 views

BTVN3

2023-03-16 17:34:00 · 15 views

BTVN2

2023-03-14 17:27:09 · 115 views

BTVN_Phạm Trang Anh

2023-03-09 16:41:51 · 78 views

DP 98.1 (Offline)
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Cao Diệu Anh
Trợ giảng:
Đào Thu Trang
Số buổi đã học: 16 /16
Số Topic đã hoàn thành: 9 /9

BTVN buổi 1

BTVN_Phạm Trang Anh

Bài tập buổi 2

BTVN2

Bài tập về nhà buổi 03

BTVN3

Bài tập về nhà buổi 04

Lên màu nhà quả cam

Bài tập về nhà buổi 05

BTVN Buổi 5

Bài tập về nhà buổi 06

BTVN Buổi 6

Bài tập về nhà buổi 07

BTVN7

Bài Tập Giữa Khóa

Bài tập giữa kì - Phạm Trang Anh

Bài Tập Cuối Khóa

Bài cuối kỳ

Xem bằng