Cao Diệu Anh

@caodieuanh197

Living in Hà Nội

1

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
16 dự án
Số lượt xem
2820 lượt
Số lượt thích
27 lượt
Số lượt Featured
6 lượt
Thành viên từ
12/12/2020
Lần cuối Online
15-10-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
After Effects
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Illustrator
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Kỹ năng
BTCK

2024-04-19 21:01:00 · 32 views

BTGK

2024-01-27 03:07:40 · 14 views

btvn buổi 3

2024-01-26 23:54:27 · 11 views

Bài tập về nhà buổi 2

2024-01-20 00:20:40 · 15 views

btck

2023-12-15 13:35:26 · 19 views

Công thức làm spell

2023-12-10 00:23:09 · 78 views

Thiệp giáng sinh

2023-12-03 03:01:56 · 54 views

Midnight Rain Lyric

2023-11-28 02:31:56 · 164 views

reputation (Taylor's Version)

2023-11-25 02:02:48 · 159 views

Bài tập về nhà buổi 1

2023-11-19 02:47:28 · 60 views

Mobile Game Art

2023-02-20 00:12:15 · 164 views

Lại một bài Isometric nữa

2022-11-06 10:45:55 · 165 views

Isometric

2022-09-06 01:17:02 · 339 views

Ảnh bìa cho WOW

2022-07-23 11:21:54 · 224 views

Phù thỷ

2022-07-06 22:23:32 · 308 views

bài tập cuối khóa

2021-02-08 22:52:56 · 1014 views

UA - danh sách chờ (Hà Nội)
UI UX Toàn Diện
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE 109.3 (Offline) (Hà Nội)
After Effects
Giảng viên:
Nguyễn Văn Tiến
Trợ giảng:
Ngạc Đình Nam
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 3 /5

Bài Tập Buổi 1

Bài Tập Buổi 2

Bài tập về nhà buổi 2

Bài Tập Buổi 3

btvn buổi 3

Bài tập Giữa Kỳ

BTGK

Bài tập Cuối Kỳ

Xem bằng
AI 107.8 (Offline)
Illustrator
Giảng viên:
Nguyễn Huy Minh
Trợ giảng:
Nguyễn Đức Bảo Kim
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /6

B1 Tạo hình cơ bản

Bài tập về nhà buổi 1

B2 Tạo hình nâng cao

reputation (Taylor's Version)

BTVN BUỔI 3

Midnight Rain Lyric

BTVN BUỔI 4

Thiệp giáng sinh

BTCK

Công thức làm spell

B8 Tổng kết

btck

Xem bằng
DP 70.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 1 /9

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTVN B7

BTVN Giữa kỳ

Bài cuối kỳ

bài tập cuối khóa

Xem bằng