Tìm kiếm
Cao Diệu Anh

@caodieuanh197

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
ColorME
Học tại
Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc ) - Đại Học Ngoại Thương ( Cơ sở phía Bắc )
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
710 lượt
Số lượt thích
12 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
12/12/2020
Lần cuối Online
15-10-2022
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
Digital Painting - Hà Nội
Kỹ năng
Lại một bài Isometric nữa

2022-11-06 10:45:55 · 9 views

Isometric

2022-09-06 01:17:02 · 168 views

Inktober 2021 redraw

2022-07-23 11:21:54 · 44 views

Ảnh bìa cho WOW

2022-07-23 11:21:54 · 37 views

Phù thỷ

2022-07-06 22:23:32 · 88 views

bài tập cuối khóa

2021-02-08 22:52:56 · 364 views

DP 70.1
Digital Painting - Hà Nội
Giảng viên:
Hồng Châu
Trợ giảng:
Phạm Hồng Hạnh
Số buổi đã học: 15 /16
Số Topic đã hoàn thành: 1 /9

BTVN 1

BTVN Buổi 2

BTVN B3

BTVN B4

BTVN B5

BTVN B6

BTVN B7

BTVN Giữa kỳ

Bài cuối kỳ

bài tập cuối khóa

Bằng Giỏi