Trần Hùng Nam

Living in Hồ Chí Minh

TP. HCM

Đang làm tại
.
Học tại
,.
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
307 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
27/07/2017
Liên hệ
Kỹ năng
btvn buoi 5_tran hung nam

2017-08-24 07:50:13 · 38 views

btvn 4_tran hung nam

2017-08-23 17:19:28 · 35 views

btvn buoi 4

2017-08-21 20:58:18 · 57 views

btvn buoi 2

2017-08-17 10:25:47 · 35 views

bài tập buổi 3 _Trần Hùng Nam_AI_27_1

2017-08-17 08:11:55 · 64 views

bài tập buổi 2

2017-08-14 21:03:31 · 34 views

bài tập về nhà buổi 1_Trần Hùng Nam lớp 27_1

2017-08-10 08:05:06 · 44 views

AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AE - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
After Effects
Trợ giảng:
Thu Trang
Số buổi đã học: 4 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
AI - Danh Sách Chờ (Cơ sở 3)
Illustrator
Trợ giảng:
Nguyễn Kiều Trang
Số buổi đã học: 5 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0