Trần Thuý Quỳnh

Hà Nội

Dự án đã thực hiện
5 dự án
Số lượt xem
59 lượt
Thành viên từ
04/04/2023
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Chứng chỉ Photoshop - Trung tâm đào tạo thiết kế đồ họa colorme
Chứng chỉ - ColorME
PowerPoint
Liên hệ
Kỹ năng
Bài tập cuối kỳ

2023-05-14 22:44:59 · 18 views

Trần Thúy Quỳnh bài tập 1

2023-05-07 16:13:04 · 12 views

Trần thúy quỳnh bài tập về nhà buổi 5

2023-05-07 15:36:45 · 4 views

Trần thúy quỳnh bài tập về nhà buổi 5

2023-05-06 14:05:31 · 8 views

Thụy sỹ

2023-04-23 15:12:58 · 17 views

PP 99.2 (Online)
PowerPoint
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Trợ giảng:
Đỗ Mai Chi
Số buổi đã học: 6 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /5

[BTVN] - Buổi 1

Trần Thúy Quỳnh bài tập 1

[BTVN] - Buổi 2

[BTVN] - Buổi 4

Thụy sỹ

[BTVN] - Buổi 5

Trần thúy quỳnh bài tập về nhà buổi 5

[BTVN] - Buổi 6+7+8

Bài tập cuối kỳ

Xem bằng