Trần Thị Vân

Living in Hà Nội

Hà Nội

Học tại
.
Dự án đã thực hiện
7 dự án
Số lượt xem
301 lượt
Số lượt thích
2 lượt
Thành viên từ
02/08/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - Trần Thị Vân - Ai 27.1

2017-08-31 09:43:06 · 24 views

BTVN B5 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

2017-08-24 00:07:05 · 39 views

BTVN B4 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

2017-08-22 00:32:15 · 58 views

BTVN B3 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

2017-08-17 02:10:57 · 42 views

BTVN B2 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

2017-08-15 00:39:26 · 73 views

BTVN B1 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

2017-08-10 00:28:36 · 42 views

BTVN B1 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

2017-08-10 00:19:56 · 23 views

AI 27.1
Illustrator
Giảng viên:
Hoàng Hiệp
Trợ giảng:
Ngô Thị Thuỳ Duyên
Số buổi đã học: 7 /8
Số Topic đã hoàn thành: 6 /7

BTVN B1 - LÀM QUEN VỚI ILLUSTRATOR

BTVN B1 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

BTVN B2 - TẠO HÌNH NÂNG CAO

BTVN B2 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

BTVN B3 - TYPOGRAPHY

BTVN B3 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

BTVN B4 - BÀI GIỮA KÌ

BTVN B4 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

BTVN B5 - LAYOUT

BTVN B5 - Trần Thị Vân - Ai 27.1

BTVN B6 - ẤN PHẨM TRUYỀN THÔNG & BỘ NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU

BTVN B8 - BÀI CUỐI KÌ

BTCK - Trần Thị Vân - Ai 27.1