Ngọc Anh Nguyễn

@.

.

Hanoi

Học tại
ColorME
Dự án đã thực hiện
30 dự án
Số lượt xem
2546 lượt
Số lượt thích
63 lượt
Số lượt Featured
3 lượt
Thành viên từ
13/07/2023
Liên hệ
Kỹ năng
BTVN 05

2024-06-07 16:29:05 · 10 views

BTVN 4

2024-06-05 16:21:13 · 10 views

BTVN 3

2024-06-03 17:47:09 · 12 views

BTVN 01

2024-05-29 19:02:38 · 21 views

Ăn Đô Nút không. Không thì thôi có đâu ăn

2024-05-24 20:01:56 · 55 views

Adventure Time 20:30 Thứ Bảy hàng tuần trên Cartoon Network.

2024-05-20 10:36:45 · 65 views

Photoshop 7

2024-05-17 09:48:43 · 35 views

Lightinggggg

2024-05-15 18:57:44 · 38 views

Say wa'

2024-05-13 19:10:37 · 120 views

The Fishermen

2024-05-10 17:51:35 · 69 views

Toi co don

2024-05-08 13:03:00 · 118 views

Hanoi College Art

2024-05-05 21:18:07 · 89 views

Hehe

2024-05-03 12:26:28 · 25 views

Retro Cocktail

2024-04-24 17:37:29 · 262 views

Meomeo sushi

2024-04-19 17:43:47 · 45 views

Sushi ngon lắm

2024-04-17 08:21:38 · 70 views

Cute không_ BTVN Buổi 6

2024-04-14 19:43:34 · 86 views

Pattern - Buổi 4

2024-04-10 15:11:37 · 65 views

Vectorize lại một bài tập sketch

2024-04-08 17:53:32 · 45 views

Tile Art

2024-04-05 10:47:42 · 156 views

Fox n Cat illustration

2024-04-03 17:26:55 · 125 views

A Dice

2024-03-29 18:43:47 · 122 views

Dadaism - Ngọc Anh Nguyễn

2024-02-01 22:52:48 · 197 views

Collection: Calendar Cover

2023-12-27 17:43:02 · 179 views

Cute Summer Sticker

2023-12-18 16:18:25 · 33 views

Poster Gender Equality

2023-12-17 23:56:41 · 218 views

BTVN 04

2023-12-13 01:05:28 · 77 views

BTVN 3

2023-12-11 00:57:45 · 111 views

BTVN_Line

2023-12-08 17:22:06 · 41 views

Drawing Basic - BTVN 1

2023-12-06 17:16:52 · 47 views

GM 1
Khoá Thiết Kế Đồ Họa Đa Phương Tiện
Giảng viên:
Nguyễn Xuân An
Trợ giảng:
Academy
Số buổi đã học: 20 /212
Số Topic đã hoàn thành: 29 /32

B1 Basic Art

Drawing Basic - BTVN 1

B2 Line

BTVN_Line

B3 Shape

BTVN 3

B4 Form

BTVN 04

B6 Ngôn ngữ thị giác

Poster Gender Equality

Tổng kết

Collection: Calendar Cover

Tổng kết Fundamental

Dadaism - Ngọc Anh Nguyễn

BTCM

A Dice

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 1

Fox n Cat illustration

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 2

Tile Art

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 3

Vectorize lại một bài tập sketch

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 4

Pattern - Buổi 4

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 6

Cute không_ BTVN Buổi 6

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 7

Sushi ngon lắm

[Kì 2 - AI] BTVN Buổi 8

Meomeo sushi

[Kì 2 - AI] Bài Tập Cuối Môn

Retro Cocktail

BTVN BUỔI 1

Hehe

BTVN BUỔI 2

Hanoi College Art

BTVN BUỔI 3

Toi co don

BTVN BUỔI 4

The Fishermen

BTVN BUỔI 5

Say wa'

BTVN BUỔI 6

Lightinggggg

BTVN BUỔI 7

Photoshop 7

BTVN BUỔI 8

Adventure Time 20:30 Thứ Bảy hàng tuần trên Cartoon Network.

BTCM

Ăn Đô Nút không. Không thì thôi có đâu ăn

BTVN BUỔI 1

BTVN 01

BTVN BUỔI 2

BTVN BUỔI 3

BTVN 3

BTVN BUỔI 4

BTVN 4

BTVN BUỔI 5

BTVN 05

BTVN BUỔI 6

BÀI TẬP CUỐI MÔN

Precourse 2.1
GM Pre-course 1
Giảng viên:
Hoàng Minh Tùng
Số buổi đã học: 1 /8
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0
GD - Danh sách chờ (Hà Nội)
Thiết kế chuyên sâu
Số Topic đã hoàn thành: 0 /0