Trần Khánh Ly

Living in Hà Nội

Hà Nội

Đang làm tại
xxx
Dự án đã thực hiện
6 dự án
Số lượt xem
234 lượt
Thành viên từ
07/09/2017
Liên hệ
Kỹ năng
BTCK - PS 29.2 - Trần Khánh Ly

2017-11-02 19:32:17 · 46 views

btvn b5

2017-10-31 13:50:13 · 30 views

BTGK

2017-10-24 11:32:40 · 36 views

btvn b3

2017-10-19 19:03:49 · 35 views

BTVN b2

2017-10-16 17:33:17 · 48 views

BTVN B1

2017-10-11 14:51:08 · 39 views

PS 29.2
Photoshop
Giảng viên:
Đức Hoàng
Trợ giảng:
Lê Anh Đức
Số buổi đã học: 8 /8
Số Topic đã hoàn thành: 5 /6

BTVN BUỔI 1

BTVN BUỔI 2

BTVN b2

BTVN B3

btvn b3

BTGK

BTGK

BÀI TẬP VỀ NHÀ BUỔI 5

btvn b5

BTCK

BTCK - PS 29.2 - Trần Khánh Ly